Een 11 meter hoge luifel romdom de 105 meter hoge woontoren “de Admirant” met als doel het verbeteren van het bedrijfsklimaat in het winkelgebied. Doordat de windluifel de neerwaartse wind vanuit de AdmirantToren breekt en zo de windoverlast wordt teruggebracht, verbetert de windluifel het verblijfsklimaat in het winkelgebied rond de Admirant. Het ontwerp, zowel de oppervlakte als de hoogte, is gebaseerd op de windstudie van de TU Eindhoven van prof. Dr. Ir. Bert Blocken (Faculteit Bouwkunde, Building Physics and Services). Hierbij is de constructie tot een minimum teruggebracht. 

De windluifel bestaat uit drie onderdelen: het lamellenplafond, glazen plafond en de draagconstructie. Op 11 meter hoogte wordt dit plafond gedragen door 6 kolommen die rondom de AdmirantToren staan. Het lamellenplafond bestaat uit rechte, slanke, parallele stalen lamellen (IPE liggers van 270 mm hoog die ca. 1 meter hart op hart liggen), die een glazen dak dragen. Vanaf onderaf is het lamellenplafond het meest zichtbare deel, vanwege het transparante dak. Hierdoor ontstaat er voor beschouwers een transparant en meer gesloten beeld en is er een mooie natuurlijke lichtdoorlating. Boven de lamellen en het glas bevindt zich de draagconstructie, bestaande uit een aantal hoofddraagbalken (700 en 1.000m m hoog) met stabiliteitskruizen. Naar slechts 6 kolommen rondom de AdimirantToren voeren deze draagbalken de krachten af.

Meer informatie over relevante processen bij dit project