Groenste staalbouwer van Nederland

Als familiebedrijf zijn we ons er zeer van bewust dat iedere minuut telt als we de opwarming van de aarde tegen willen gaan. We zijn altijd bezig met de volgende generatie en kunnen ’the Future’ niet claimen zonder daar onze verantwoordelijkheid voor te nemen. Daarom investeren we al jaren in duurzaamheid en omarmen we het staalbouwakkoord om een groene toekomst te garanderen. Hier laten wij het niet bij. Met onze nieuwe divisie ‘Reijrink Greenline’ streven we ernaar de aller- duurzaamste constructies te bouwen. Daarmee zijn we nu de groenste staalbouwer van Nederland.

Met trots mogen wij zeggen dat wij de GROENSTE staalbouwer van Nederland zijn!

We steel the Green future

Het was en is nog steeds een zoektocht naar de groenst mogelijke staalconstructie. We investeren continu in verdere verduurzaming. Denk bijvoorbeeld aan engineeren voor een zo hoog mogelijk herbruikbaarheidspercentage, gebruik maken van groen staal en een duurzame fabriek, conserve- ren met de minste milieubelasting en transport en montage organiseren met de minste impact op het milieu.

Tot nu toe leidde dat tot een groene staalconstructie waarbij we:

 • gebruik maken van duurzaam staal;
 • de constructie voor 80% kan worden hergebruikt;
 • er geen conservering is;
 • er minder transportbewegingen nodig zijn;
 • we volledig elektrisch monteren.

Om te kwantificeren dat we hiermee de groenste staalbouwer zijn, doorliepen we een LCA. Zo’n LCA resulteert in een MKI, een score waarmee producten worden getoetst op verschillende milieu-indicatoren en die gemakkelijk te vergelijken is met andere producten. Deze score wordt binnenkort opgenomen in de NMD met een productkaart categorie 1. Het is daarnaast ook mogelijk enkele duurzame opties te kiezen. Hiervoor ontwikkelde LBP-Sight een rekentool waarmee we precies kunnen berekenen wat de MKI en CO2-uitstoot van de staalconstructie is. 

Reijrink Green Engineering

Het engineeren is van grote invloed op de groene staalconstructie. Bij Reijrink Green Engineering ontwerpen we met de gedachte: van design to reuse (in plaats van design to recycle). Uit onderzoek blijkt dat bijna 70% van de milieubelasting van een staalconstructie vanuit de stalen halffabricaten bij de hoogovens/walserijen afkomstig is. Door op voorhand staalconstructies te ontwikkelen waar- van gedeeltes worden hergebruikt, verlagen we de impact op het milieu.

Het overgrote deel van de staalconstructies wordt door ons al met een herbruikbaarheid van meer dan 35% gemonteerd, met uitschieters tot 85%.

Dit is wat we bij design to reuse doen:

 • We ontwerpen de staalconstructie voor hergebruik
 • Alle verbindingen zijn boutverbindingen, speciaal ontworpen voor eenvoudige demontage.
 • Alle vakwerkliggers zijn gelijk uitgevoerd, om uitwisselbaarheid te vergroten.
 • Voor de schijfwerking van de verdiepingsvloeren gebruiken we demontabele windverbanden en we omkasten de kolommen, waardoor ze makkelijk kunnen worden losgeschroefd.
 • We passen zo min mogelijk laswerk toe.
 • De voor hergebruik ontworpen staalprofielen zijn breed toepasbaar.
 • We engineeren met een donorskelet, om staalprofielen een tweede leven te geven. Bovenstaande maakt duidelijk: het afbreken en hergebruiken van een constructie moet al in het engineeringsproces worden meegenomen. Dit geeft de engineers een extra uitdaging. Hoe eerder dit traject begint, hoe duurzamer het totale ontwerp kan worden.

Bovenstaande maakt duidelijk: het afbreken en hergebruiken van een constructie moet al in het engineeringsproces worden meegenomen. Dit geeft de engineers een extra uitdaging. Hoe eerder dit traject begint, hoe duurzamer het totale ontwerp kan worden.

Greenline

Greenline column content

Sustainable steel

Het spreekt voor zich dat we de staalconstructie die door de hoofdconstructeur berekend is, zo groen mogelijk produceren en monteren. Onze staalleveranciers hebben duurzame alternatieven die gebruikt kunnen worden om de staalconstructie nog duurzamer te maken. Duurzaam staal is afkomstig van gecertificeerde partijen en kan ook op grote schaal geleverd worden.

Reijrink Green Productions

Het productieproces heeft veel invloed op de milieubelasting van een staalconstructie. Ons productieproces omvat de ontvangst van de stalen profielen en de verwerking tot en met coating. Door energie op te wekken met zonnepanelen, gebruik te maken van elektrisch intern transport, een gasloze productie en gasloze kantoren houden we de milieubelasting zo laag mogelijk. 6.000 zonnepanelen zorgen ervoor dat we zelfvoorzienend zijn in elektriciteit!

Greenline coating

In samenwerking met onze leverancier kunnen we ook een groene coating toepassen. Deze Greenline coating is beter voor mens en milieu. Het stoot bijvoorbeeld 50% minder belastend V.O.S. uit dan de huidige coating. Daarnaast bestaat de coating voor 25% uit biobased grondstoffen en stoot deze per kilogram 25% minder CO2 uit.

Green transport

Ook onze montagebussen en al onze vrachtwagens en personenauto’s rijden / draaien op HVO100 diesel. Hiermee besparen we 89% CO2 ten opzichte van normale diesel.

Reijrink Green Assembly

Bij Reijrink Green Assembly kunnen we de groene staalconstructies ook groen monteren. We zijn ervaren in het gebruik van elektrische hoogwerkers en kranen.

Gebruiken we toch traditionele hoogwerkers en kranen, dan rijden en draaien onze kranen, verreikers en hoogwerkers op HVO100 diesel.

Reijrink Green Suppliers

Reijrink is niet alleen zelf verantwoordelijk voor een groene toekomst. Onze groene suppliers hebben hier ook veel invloed op. We zijn continu in gesprek met onze partners om de groenst mogelijke oplossing te vinden. Zo proberen we onze restmaterialen zoveel mogelijk te hergebruiken of te recyclen. De groene toekomst bouwen we niet alleen, die bouwen we samen.