Bewust betrokken

Als familiebedrijf realiseren wij ons heel goed welke verantwoordelijkheid we hebben richting onze medewerkers en de maatschappij. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor ons dan ook niet iets dat we ‘er even bij doen’, het is echt een speerpunt binnen ons bedrijf. Bij elke keuze die we maken, maken we de afweging tussen bedrijf, mens en milieu. Voor ons betekent MVO dan ook:

  • Dat we bewuste keuzes maken bij het inrichten van onze bedrijfsprocessen
  • Dat onze medewerkers zoveel mogelijk uit de regio komen
  • Dat we afval zoveel mogelijk beperken en recyclen
  • Dat we spaarzaam zijn met energie
  • Dat we ons op de directe omgeving richten met onze sponsoractiviteiten
  • Dat we borgen dat dit gedachtengoed in alle geledingen van het bedrijf beklijft