Door samenwerking ontstaan mooie dingen, dat weten wij inmiddels uit ervaring. We sturen daar dan ook actief op. Intern, door veel waarde te hechten aan teamwork. En extern, in de relaties met onze opdrachtgevers en partners. We omarmen een werkwijze als lean dan ook volledig. Lean past ons als een maatpak, we passen het intern toe én op projecten.

Lean bouwen = samenwerking 

Lean betekent voor ons maximale waarde creëren voor de klant door zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van tijd, materialen en productieprocessen. We voegen dus waarde toe door verspilling terug te brengen en faalkosten te voorkomen. Samenwerken is daarbij onmisbaar.

Tijdwinst door lean bouwen

Voor de realisatie van distributiecentrum The Tube op bedrijvenpark Het Laar bijvoorbeeld, vonden de engineering en uitvoering plaats op basis van lean-principes. Als leverancier en onderaannemer werkten we al vroeg in het proces intensief samen met hoofdaannemer Heembouw. In drie grote lean-sessies (engineering, ruwbouw, afbouw) stemden we het werk af, waardoor we samen effectief en efficiënt konden bouwen. 

Bij de realisatie van NewLogic III op bedrijvenpark Het Laar bestond de totale hoofddraagconstructie uit zo’n 2.500 ton staal. Door de goede lean voorbereiding produceerden, monteerden en conserveerden wij dit constructiewerk in nog geen vier maanden tijd.