Als het gaat om duurzaam bouwen staan we in Nederland de komende jaren voor een flinke uitdaging. De Klimaatdoestellingen van Parijs vereisen dat nieuwe gebouwen zo duurzaam en energiezuinig mogelijk zijn. Dat biedt ook kansen voor slimme, nieuwe oplossingen en innovaties en daar dragen wij graag aan bij. 

We zijn dan ook goed bekend met instrumenten zoals BREEAM-NL, waarmee de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten integraal kan worden gemeten en beoordeelt. Ons conserveringssysteem bijvoorbeeld, voldoet aan de hoge eisen van BREEAM ‘Outstanding’, maar staal is van zichzelf ook al duurzaam. Je kan er werkelijk alles van maken en het is 100% recyclebaar. 

BREEAM = samenwerking

Goede samenwerking is onmisbaar om een hoge BREEAM-score te halen. We zijn dan ook vaak al vroeg in het ontwerpproces betrokken. Zoals bij de realisatie van NewLogic III op bedrijvenpark Het Laar, een gebouw dat het BREEAM ‘Outstanding’ ontwerpcertificaat kreeg. De totale hoofddraagconstructie van dit gebouw bestaat uit zo’n 2.500 ton staal. Door de goede voorbereiding produceerden, monteerden en conserveerden wij dit constructiewerk uiteindelijk in nog geen vier maanden tijd. 

BREEAM Outstanding-label

We werkten ook mee aan distributiecentrum The Tube op bedrijvenpark Het Laar. Dit project kreeg eveneens een BREEAM Outstanding-label voor het extreem duurzame ontwerp. Door de staalprofielen vooraf in de fabriek te togen en op de bouwplaats aaneen te bouten, kreeg The Tube de gewenste rondingen. Op een enkele plek was de ronding te scherp om te kunnen realiseren met staalprofielen. Wij maakten daarvoor speciale passtukken die bestonden uit losse, aaneengelaste staalplaten.