zondag 31 december 2023

Wij zitten nooit stil. Door-door-door, bouwen aan die toekomst! We blikken terug op een prachtig jaar. Mooie projecten, mooie gebeurtenissen!

-5 Jubilarissen; 4 zijn 12,5 jaar in dienst en 1 zelfs 50 jaar! - 3 mannen uit ons team zijn in 2023 aangesloten bij de club Abraham : ) - er zijn opleidingen met succes afgerond en we hebben nieuwe leerlingen mogen verwelkomen - we hebben een 3e vestiging geopend waardoor we 100% circulair kunnen bouwen en dan begin november mochten we vol trots de BOV troffee 2023 in handen nemen! Goud in handen met onze gouden handen. En dat beseffen we elk jaar opnieuw!

We beginnen weer fris aan een nieuw jaar.

We wensen iedereen een enorm mooi, gezond en gelukkig 2024!