woensdag 18 maart 2020

Zoals iedereen helaas bekend laat het corona virus niemand onberoerd, ook Reijrink Staalconstructie niet.

Om verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen en tevens zoveel mogelijk de werkzaamheden door te laten gaan in de mate van het mogelijke, hebben wij als Reijrink een aantal maatregelen genomen die per direct ingaan.

Prioritair wordt medewerkers met symptomen zoals voorzien in het RIVM gevraagd om thuis te blijven en zich ziek te melden, zij worden verder opgevolgd vanuit kantoor.

In onze fabrieken kunnen we de mensen voldoende spreiden in tijd en ruimte op een veilige afstand van elkaar, en zijn er ruim desinfecterende middelen en acties voor handen !

Echter op de bouwplaatsen werken onze montageteams nauw samen en is dit lastiger. Wij vragen onze monteurs om het contact te beperken tot de eigen mensen, daarom zullen zijn gescheiden pauzeren van derden en wel zoveel mogelijk in de eigen montage bus dan wel een eigen schaftgelegenheid. Voor elk montageteam is de nodige desinfectiegel voorzien bovenop het advies om regelmatig grondig de handen te wassen met water en zeep. 

Bouwvergaderingen en besprekingen willen we zoveel mogelijk per telefoon, skype of per email afhandelen. Alleen als het echt niet anders kan fysiek en dan nog in zeer beperkte vorm. Dit moet mogelijk zijn met eenieders medewerking en wat goede wil.

Uw en onze gezondheid ligt ons na aan het hart, wij gaan er vanuit dat iedereen dit mede ondersteund en begrijpt.

Wij wensen ieder heel veel sterkte in deze enorm lastige tijd. Laten we kalm blijven, verstandig handelen en letten op elkaar!