donderdag 18 maart 2021

Deze week hebben wij weer een grote sprong voorwaarts gemaakt in duurzaamheid.

De hercertificering voor de NEN-EN- ISO 14001 is weer met succes behaald en dat moet natuurlijk gevierd worden!

ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem. Deze certificering is een onmisbaar onderdeel binnen de BREAAM richtlijn. Dit systeem wordt gebruikt om een bij de organisatie een passend milieu beleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen.

Jaarlijks vindt er een controle plaats en deze is dus ook dit jaar weer succesvol afgerond!

De CO2 uitstoot is t.o.v. het start meetpunt in 2013 gehalveerd!! Dit komt mede door het plaatsen van 4400 zonnepanelen. Afgelopen jaar hebben we 841.674 kWh terug geleverd.

Ook is de hoeveelheid staalafval met ruim 9% afgenomen. Een mooi behaald resultaat!